Rita Novikaite

Rita Novikaite

Mezzo-Soprano

Rita Novikaitė mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Graco muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete įgijo menų magistro diplomą (prof. Rosamarie Schmied ir KS, prof. Joanna Borovska). Dainininkė taip pat studijavo Arthuro Toscanini fondo įkurtoje G. Verdi akademijoje „Accademia Verdiana“.

Rita Novikaitė sukūrė nemažai vaidmenų Austrijos, Italijos ir Anglijos teatruose: Marcelina (W.A.Mocarto „Figaro vedybos“); Rozina (G.Rossini "Sevilijos kirpėjas"); Magdalena (G.Vedi „Rigoletas“); Bogumilas (C.Millöckerio “Studentas elgeta“), Orlovskis (J. Štrauso“Šikšnosparnis“), Suleika (F.von Suppé “Fatinitza“), Motina (G.C.Menotti “Konsulas“) ir Juditos (A.Vivaldi “Juditos Triumfas“) ir kt.

Dainininkės repertuare – “Lied“ žanro dainos, kamerinė muzika, oratorijų partijos (G.F.Hendelio “Mesijas“, G.Rossini “Stabat Mater“, W.A.Mocarto “Requiem“, G.Verdi “Requiem“, A.Brucknerio “Te Deum“, G.B.Pergolesi “Stabat Mater“, A.Vivaldi “Stabat Mater“, L.von Bethoven`o “Missa Solemnis“ bei IX simfonija, F.Listo “Kristus“ ir kt.).

Solistė surengė koncertų ir dalyvavo festivaliuose Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje.

Dainininkės atliekamos partijos įrašytos kompaktinėse plokštelėse (A.Vivaldi “Gloria“, W.A.Mocarto “Requiem“, L.van Beethoveno “Missa Solemnis“), ji taip pat įdainavo Austrijoje išleistas “Weihnachtslieder“ (“Kalėdų dainos“), F.von Suppé’ “Fatinitza“, ir Lietuvoje įrašytas “Lapkričio sapnai“ bei “Nel Contrasto“ kompaktines plokšteles. Jos įdainuotų kūrinių yra Lietuvos ir Austrijos ORF radijo fonduose.

2005-2011 Rita Novikaitė dėstė Graco muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete. Nuo 2007m. dainininkė yra docentė Vienos Prayner`io muzikos ir taikomųjų menų konservatorijoje. Nuo šių metų rugsėjo, Rita dėsto Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos Akademijoje. Veda meistriškumo kursus.

youtube facebook facebook